Doneaza prin SMS la 8829 pentru copii

Doneaza prin SMS la 8837 pentru adulti

 

I. Detalii generale

Numarul este valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom Romania si Digi. Pe ascest numar se vor putea face donatii pentru cazurile umanitare in care este implicata asociatia noastra. Nu se percepe TVA pentru donatiile de pe abonament. In retelele Digi Mobil, Orange si Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplatite, TVA-ul a fost retinut la achizitionarea creditului. Pentru donatiile de pe cartele preplatite, in reteaua Vodafone utilizatorii nu platesc TVA.

II. Criterii de eligibilitate pentru cazurile umanitare care doresc alocarea unei campanii de donatii prin SMS

Este eligibil pentru Donații prin SMS cazul umanitar care îndeplinește următoarele condiții:

1. Face dovada bolii prin documente medicale justificative;

2. Pune la dispoziția asociației documente de indentitate ale părinților și ale beneficiarului;

3. Prezintă la cererea noastră un raport medical al unui medic specialist sau al unei comisii medicale de specialitate privind starea de sănătate a bolnavului, necesitatea intervenției chirurgicale sau a tratamentului și urgența acesteia;

4. Prezintă dovada sumei de care este nevoie pentru tratament sau pentru intervenția chirurgicală printr-o factură proformă din partea spitalului unde va avea loc intervenția chirurgicală sau unde se va efectua tratamentul;

5. Suma de bani solicitată nu depășește posibilitățile de strângere de fonduri ale organizației noastre – pentru a vă face o imagine orientativă despre sumele strânse în campaniile finalizate până în acest moment puteți accesa link-ul următor: https://www.sufardeleucemie.ro/campanii-finalizate/

6. Solicită ajutorul nostru pentru alocarea unui număr de SMS cu cel puțin o lună de zile înainte;

7. Prezintă reprezentantului asociației un text scris care să cuprindă evoluția bolii de la diagnosticare până în prezent precum și alte detalii despre beneficiar, în funcție de specificul cazului;

8. Incheie un contract de mandat cu asociația noastră prin care este de acord cu termenii și condițiile colaborării.

III. Criterii de selectie a unui caz pentru alocarea unei campanii de donatii prin SMS

1. Beneficiarul pune la dispozitia reprezentantului asociatiei:

– Documentele medicale cerute;

– Documentele de identitate;

– Faciliteaza comunicarea cu medicul curant din Romania, cat si cu medicii sau clinica unde beneficiarul doreste sa se trateze din strainatate, etc

– Raspunde onest si corect la toate intrebarile asociatiei;

– Prezinta necesarul sumei pentru tratament / operatie, etc, pe baza unei facturi sau proforme;

– Prezinta situatia privind decontarea de catre stat a tratamentului, operatiei, etc, si demersurile intreprinse pana la momentul inceperii campaniei;

2. Beneficiarul se obligă să ofere informații clare și corecte despre situația în care se afla cât și documentele reale, oficiale care să dovedească acest lucru. Daca asociatia in calitate de sponsor afla si poate dovedi in orice moment al campaniei de strangere de fonduri prin SMS, sau dupa finalizarea campaniei de strangere de fonduri prin SMS, ca beneficiarul s-a folosit de informatii false, ca a falsificat documente, ca a mintit si a indus in eroare responsabilul de caz, atunci sponsorul prin responsabilul de caz:

– Va inchide de indata campania de strangere de fonduri prin SMS daca aceasta inca se afla in desfasurare;

– contract de sponsorizare se incheie de indata si in mod unilateral din partea sponsorului;

– Daca fondurile stranse din donatii prin SMS inca nu au fost oferite beneficiarului, acesta nu va mai primi nici o suma din donatiile stranse. Acestea se vor redirectiona catre alte cazuri umanitare care indeplinesc conditiile unei campanii prin SMS;

– Daca o parte din donatii, sau intreaga suma stransa a fost donata beneficiarului, atunci sponsorul, in functie de gravitatea situatiei, va recupera suma prin justitie;

3. Beneficiarul trebuie sa se incadreze in unul din scopurile de mai jos pentru care se strang donatii prin SMS:

Donatii prin SMS pentru tratament (se aplica doar pentru clinici private din Romania si din strainatate);

Donatii prin SMS pentru plata spitalizarii (se aplica doar pentru clinici private din Romania si din strainatate);

Donatii prin SMS pentru analize medicale (se aplica doar celor care nu sunt decontata de stat, in Romania sau in strainatate);

Donatii prin SMS pentru interventii chirurgicale (se aplica doar pentru clinici private din Romania sau strainatate);

Donatii prin SMS pentru medicamente (se aplica doar celor care nu sunt decontate sau compensate in totalitate de stat);

Donatii prin SMS pentru plata terapiilor si / sau recuperari (se aplica doar celor care nu sunt decontate de catre stat, in Romania sau strainatate);

Donatii prin SMS pentru costurile de hotel (se aplica doar pentru cazurile din strainatate);

Donatii prin SMS pentru costul de transport (se aplica doar pentru strainatate);

Donatii prin SMS pentru costul chiriei (se aplica doar pentru strainatate);

Donatii prin SMS pentru transport de specialitate (se aplica pentru ambulante, avion, etc, care nu sunt decontate de stat);

Donatii prin SMS pentru epidermoliza buloasa;

Donatii prin SMS pentru proteze, aparate medicale (se aplica doar pentru cele care nu sunt decontate in totalitate de stat, sau sunt decontate partial);

Donatii prin SMS pentru transplant de celule stem;

4. Decontarea fondurilor de la stat

– Beneficiarul se obliga sa comunice responsabilului de caz daca tratamentul, medicamentul, aparatul medical, proteza, interventia chirurgicala, analizele medicale, transplantul, etc, se incadreaza in procedura de decontare din partea statului;

– Daca exista, beneficiarul se obliga sa puna oricand la dispozitia responsabilului de caz tot dosarul inaintat catre CAS sau catre oricare alta institutie abilitata, avand ca scop decontarea cheltuielilor mai sus amintite;

– Beneficiarul se obliga sa fie de buna credinta, si sa ofere informatii adevarate si netrunchiate privind procedura pentru decontarea cheltuielilor din partea statului;

– Beneficiarul se obliga sa instinteze de indata responsabilul de caz, cu privire la orice modificare aparuta in dosarul depus pentru decontare, atat in timpul campaniei de donatii prin SMS, cat si dupa incheierea acesteia, atat timp cat acesta dispune de fonduri de primit din donatiile prin SMS;

– Daca la momentul inceperii campaniei de strangere de donatii din SMS, beneficiarul nu are depus dosarul pentru decontarea cheltuielilor de la stat, iar ulterior incepe aceasta procedura, acesta se obliga sa instinteze de indata responsabilul de caz;

– Daca exista posibilitatea reala si iminenta ca statul sa deconteze cheltuielile, daca dosarul a intrat in procedura de aprobare, sau daca beneficiarul a primit aprobarea dosarului, iar campania de strangere de fonduri din SMS este activa, atunci beneficiarul se obliga sa institeze de indata responsabilul de caz, iar acestia impreuna vor intreprinde urmatoarele actiuni:

a. Daca situatia o impune, se va reface informatia pe pagina beneficiarului de pe sufardeleucemie.ro, in conformitate cu noile informatii;

b. Se va face un update pe pagina beneficiarului, pentru actualizarea informatiei, prin care donatorii vor fi instintati despre faptul ca statul va deconta cheltuielile, cat si in ce masura se va deconta, si se va specifica ce anume urmeaza a se deconta din donatiile prin SMS;

c. Daca situatia o impune, suma campaniei va fi modificata, in conformitate cu noile informatii;

d. Daca intreaga suma va fi decontata de catre stat, responsabilul de caz va inchide de indata campania de strangere de fonduri din SMS si va face un update in acest sens. Suma stransa din donatii prin SMS, care nu a fost platita catre beneficiar, se va directiona catre un alt caz umanitar care indeplineste conditiile unei campanii prin SMS;

e. Daca statul va deconta doar partial cheltuielile, sau daca va deconta doar anumite cheltuieli, fondurile stranse din donatii prin SMS vor acoperi restul cheltuielilor, cu conditia ca acestea sa fie eligibile decontarii prin campania de SMS.

5. Daca la momentul aprobarii dosarului pentru decontarea cheltuielilor din partea statului, campania de strangere de donatii din SMS este inchisa, iar beneficiarul mai are de primit fonduri din donatiile prin SMS, atunci:

a. Platile care au fost efectuate de catre sponsor, au fost facturate pe numele acestuia, iar acestea nu pot fi decontate de catre beneficiar pe baza facturii;

b. Sponsorul va sista orice alte plati catre beneficiar din fondurile din donatii prin SMS, daca acele cheltuieli urmeaza a fi decontate de catre stat;

c. Sponsorul va dona in continuare beneficiarului donatiile din SMS, acoperind cheltuielile acestuia pe care statul nu le acopera;

d. Daca toate cheltuielile sunt acoperite in continuare de catre stat, atunci fondurile ramase din donatii din SMS se vor directiona catre un alt caz umanitar care indeplineste conditiile unei campanii prin SMS.

6. Beneficiarul se obliga sa anunte de indata responsabilul de caz de orice modificare apare privind situatia medicala, costurile sau interventia statului pentru decontarea cheltuielilor;

7. Tinerea in ascuns in mod voit a faptului ca statul va deconta partial sau in totalitate cheltuielile beneficiarului va duce la sistarea de indata a oricarori plati din donatiile stranse prin SMS pentru beneficiar. Acesta se vor directiona catre un alt caz umanitar care indeplineste conditiile unei campanii prin SMS;

8. Procedura generala pentru decontarea donatiilor stranse prin SMS:

– Nu se deconteaza de catre asociatie din fondurile stranse prin SMS facturi, bonuri fiscale, sau orice alta cheltuiala, realizata inainte de data incheierii prezentului contract de sponsorizare;

– Nu se deconteaza de catre asociatie din fondurile stranse prin SMS facturi sau bonuri fiscale, emise in perioada de valabilitate a prezentului contract de sponsorizare, platite de catre beneficiar si emise pe numele acestuia, fara ca responsabil de caz sa fi fost instintat;

– Beneficiarul va pune la dispozitia responsabilului de caz documentele fiscale (proforma, factura), aferente platii care trebuie efectuata;

– Plata se va efectua de catre asociatie direct in contului spitalului care a emis proforma sau factura;

– Beneficiarului ii este interzis sa ceara asociatiei fondurile stranse din SMS pentru a face el aceasta plata in mod personal spitalului;

– Dupa orice plata efectuata, responsabilul de caz va cere spitalului factura aferenta, emisa pe numele asociatiei, si avand-ul pe beneficiar drept beneficiarul platii;

– Beneficiarul se obliga sa NU ceara decontarea de la stat, pentru platile efectuate de catre asociatie;

– Beneficiarul se obliga sa faciliteze comunicarea dintre responsabilul de caz si spital / medic.

– Daca din diferite motive, oricare ar fi ele, de orice natura, tratamentul platit de catre sponsor nu se va mai efectua, atunci responsabilul de caz are obligatia ca de indata sa ceara spitalului / clinicii returnarea fondurilor catre asociatie. Fondurile pot ramane in contul spitalului, doar daca acestea se vor folosi tot pentru beneficiar, dar pentru alte proceduri medicale. Beneficiarul se obliga sa nu ceara spitalului sub nici o forma returnarea fondurilor platite de sponsor in contul lui personal.

9. Sumele stranse prin SMS vor fi virate in contul sponsorului de catre operatorii de telefonie mobila in 6 luni de zile de la data incheierii campaniei. Sponsorul nu are nici o obligatie fata de beneficiar de a oferi sumele stranse prin SMS, mai repede de 6 luni de zile, sau pana cand aceste fonduri vor fi virate in contul sponsorului;

10. Din suma totala stransa din donatiile prin SMS, sponsorul va scadea Bad Debt Orange 3%, si 5% Bad Debt Telekom;

11. În cazul în care BENEFICIARUL decedează, părinții/reprezentantul legal/soțul/soția au/a luat la cunostință și sunt/este de acord ca:

a. Beneficiarul declara ca a pus in vedere reprezentatilor sai legali, ca acestia sa anunte de indata responsabilul de caz, daca acesta din nefericire decedeaza;

b. Contractul de sponsorizare este considerat încheiat odată cu decesul beneficiarului direct;

c. Daca campania de strangere de donatii prin SMS este activa, aceasta se va inchide de indata, iar sponsorul va instinta donatorii printr-un update pe site;

d. Sponsorul va acoperi din donatiile prin SMS toate cheltuielile eligibile, doar pe baza de factura, emise pana la data decesului. Orice alta cheltuiala chiar pe baza de factura, nu poate fi decontata din donatiile prin SMS;

e. Fondurile rămase neplatite catre beneficiar din donatiile stranse prin SMS vor fi direcționate către un alt caz umanitar care indeplineste conditiile unei campanii prin SMS;

f. Daca sponsorul a platit in avans spitalului / clinicii, etc, fonduri pentru beneficiar, iar acesta nu a efectuat actul medical / serviciul pentru care s-a platit, sponsorul prin responsabilul de caz va cere returnarea fondurilor, si directionarea lor catre un alt caz umanitar care indeplineste conditiile unei campanii prin SMS.

Cu respect

Echipa SPRO

www.sufardeleucemie.ro

© Asociatia SPRO (Speranta pentru Romania) 2024